ترجمه Stipulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميثاق‌ بستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيمان‌ بستن‌ , در فارسی : تصريح‌ كردن‌.

Stipulate به چه معناست و Stipulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stipulate

ميثاق‌ بستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميثاق‌ بستن‌, ترجمه ميثاق‌ بستن‌, کلمات شبیه ميثاق‌ بستن‌ , پيمان‌ بستن‌ به لاتین , تصريح‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها