ترجمه Stock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قنداق‌ تفنگ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايه‌ , در فارسی : دسته‌ ريشه‌ , به فارسی : نيا , سایر ترجمه ها : سهام‌ سرمايه‌

Stock به چه معناست و Stock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stock

قنداق‌ تفنگ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قنداق‌ تفنگ‌, ترجمه قنداق‌ تفنگ‌, کلمات شبیه قنداق‌ تفنگ‌ , پايه‌ به لاتین , دسته‌ ريشه‌ به لاتین , نيا خارجی , سهام‌ در زبان , سرمايه‌انگلیسی
دانلود فایل ها