ترجمه Stock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (n): مايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ذخيره‌ , در فارسی : موجودي‌ كالا , به فارسی : كنده‌ , سایر ترجمه ها : تنه‌ ته‌ ساقه‌

Stock به چه معناست و Stock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stock

(n): مايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (n): مايه‌, ترجمه (n): مايه‌, کلمات شبیه (n): مايه‌ , ذخيره‌ به لاتین , موجودي‌ كالا به لاتین , كنده‌ خارجی , تنه‌ در زبان , ته‌ ساقه‌انگلیسی
دانلود فایل ها