ترجمه Stock In Trade در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای موجودي‌ كالاي‌ مغازه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مال‌ التجاره‌ , در فارسی : لوازم‌ وابزار كار

Stock In Trade به چه معناست و Stock In Trade یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stock In Trade

موجودي‌ كالاي‌ مغازه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی موجودي‌ كالاي‌ مغازه‌, ترجمه موجودي‌ كالاي‌ مغازه‌, کلمات شبیه موجودي‌ كالاي‌ مغازه‌ , مال‌ التجاره‌ به لاتین , لوازم‌ وابزار كار به لاتین
دانلود فایل ها