ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stoicheiometry به فارسی

ترجمه Stoicheiometry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر. می باشد

Stoicheiometry به چه معناست و Stoicheiometry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoicheiometry

فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر. به خارجی , ریشه انگلیسی فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر., ترجمه فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر., کلمات شبیه فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *