ترجمه Stoke در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتش‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تابيدن‌ , در فارسی : سوخت‌ ريختن‌ در.

Stoke به چه معناست و Stoke یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoke

اتش‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتش‌ كردن‌, ترجمه اتش‌ كردن‌, کلمات شبیه اتش‌ كردن‌ , تابيدن‌ به لاتین , سوخت‌ ريختن‌ در. به لاتین
دانلود فایل ها