ترجمه Stomal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (latamots=) دهان‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ دهان‌ , در فارسی : دهاني‌.

Stomal به چه معناست و Stomal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stomal

(latamots=) دهان‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (latamots=) دهان‌ دار, ترجمه (latamots=) دهان‌ دار, کلمات شبیه (latamots=) دهان‌ دار , وابسته‌ به‌ دهان‌ به لاتین , دهاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها