ترجمه Stomatic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ بدهان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دهاني‌ , در فارسی : شبيه‌ دهان‌ , به فارسی : فمي‌.

Stomatic به چه معناست و Stomatic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stomatic

وابسته‌ بدهان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ بدهان‌, ترجمه وابسته‌ بدهان‌, کلمات شبیه وابسته‌ بدهان‌ , دهاني‌ به لاتین , شبيه‌ دهان‌ به لاتین , فمي‌. خارجی
دانلود فایل ها