ترجمه Stomatology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهان‌ پزشكي‌. می باشد

Stomatology به چه معناست و Stomatology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stomatology

دهان‌ پزشكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دهان‌ پزشكي‌., ترجمه دهان‌ پزشكي‌., کلمات شبیه دهان‌ پزشكي‌.
دانلود فایل ها