ترجمه Stone Deaf در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاملا كر. می باشد

Stone Deaf به چه معناست و Stone Deaf یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stone Deaf

كاملا كر. به خارجی , ریشه انگلیسی كاملا كر., ترجمه كاملا كر., کلمات شبیه كاملا كر.
دانلود فایل ها