ترجمه Stool در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چارپايه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عسلي‌ , در فارسی : كرسي‌ , به فارسی : صندلي‌ مستراح‌ فرنگي‌ , سایر ترجمه ها : مدفوع‌

Stool به چه معناست و Stool یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stool

چارپايه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چارپايه‌, ترجمه چارپايه‌, کلمات شبیه چارپايه‌ , عسلي‌ به لاتین , كرسي‌ به لاتین , صندلي‌ مستراح‌ فرنگي‌ خارجی , مدفوع‌ در زبان
دانلود فایل ها