ترجمه Stop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داشتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سد كردن‌ , در فارسی : تعط‌يل‌كردن‌ , به فارسی : خواباندن‌ , سایر ترجمه ها : بند اوردن‌

Stop به چه معناست و Stop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stop

داشتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داشتن‌, ترجمه داشتن‌, کلمات شبیه داشتن‌ , سد كردن‌ به لاتین , تعط‌يل‌كردن‌ به لاتین , خواباندن‌ خارجی , بند اوردن‌ در زبان
دانلود فایل ها