ترجمه Stop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايستادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توقف‌ كردن‌ , در فارسی : از كار افتادن‌ , به فارسی : مانع‌ شدن‌ , سایر ترجمه ها : نگاه‌

Stop به چه معناست و Stop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stop

ايستادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايستادن‌, ترجمه ايستادن‌, کلمات شبیه ايستادن‌ , توقف‌ كردن‌ به لاتین , از كار افتادن‌ به لاتین , مانع‌ شدن‌ خارجی , نگاه‌ در زبان
دانلود فایل ها