ترجمه Stope در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفره‌ پله‌ مانند براي‌ استخراج‌ سنگ‌ معدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استخراج‌ كردن‌

Stope به چه معناست و Stope یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stope

حفره‌ پله‌ مانند براي‌ استخراج‌ سنگ‌ معدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی حفره‌ پله‌ مانند براي‌ استخراج‌ سنگ‌ معدن‌, ترجمه حفره‌ پله‌ مانند براي‌ استخراج‌ سنگ‌ معدن‌, کلمات شبیه حفره‌ پله‌ مانند براي‌ استخراج‌ سنگ‌ معدن‌ , استخراج‌ كردن‌ به لاتین
دانلود فایل ها