خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52324 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52324','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52324 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stopgap به فارسی

ترجمه Stopgap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاره‌ موقت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ موقت‌ , در فارسی : دريچه‌ انسداد.

Stopgap به چه معناست و Stopgap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stopgap

چاره‌ موقت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاره‌ موقت‌, ترجمه چاره‌ موقت‌, کلمات شبیه چاره‌ موقت‌ , وسيله‌ موقت‌ به لاتین , دريچه‌ انسداد. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: