ترجمه Stopgap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاره‌ موقت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ موقت‌ , در فارسی : دريچه‌ انسداد.

Stopgap به چه معناست و Stopgap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stopgap

چاره‌ موقت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاره‌ موقت‌, ترجمه چاره‌ موقت‌, کلمات شبیه چاره‌ موقت‌ , وسيله‌ موقت‌ به لاتین , دريچه‌ انسداد. به لاتین
دانلود فایل ها