ترجمه Stoppage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جلوگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منع‌ , در فارسی : بازداشت‌ , به فارسی : سد , سایر ترجمه ها : خط‌ ايست‌.

Stoppage به چه معناست و Stoppage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoppage

جلوگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جلوگيري‌, ترجمه جلوگيري‌, کلمات شبیه جلوگيري‌ , منع‌ به لاتین , بازداشت‌ به لاتین , سد خارجی , خط‌ در زبان , ايست‌.انگلیسی
دانلود فایل ها