ترجمه Stopple در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متوقف‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توقف‌ , در فارسی : مسدود كردن‌.

Stopple به چه معناست و Stopple یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stopple

متوقف‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متوقف‌ كننده‌, ترجمه متوقف‌ كننده‌, کلمات شبیه متوقف‌ كننده‌ , توقف‌ به لاتین , مسدود كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها