ترجمه Store در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انبار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخزن‌ , در فارسی : ذخيره‌ , به فارسی : اندوخته‌ , سایر ترجمه ها : موجودي‌ مغازه‌ , دكان‌

Store به چه معناست و Store یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Store

انبار به خارجی , ریشه انگلیسی انبار, ترجمه انبار, کلمات شبیه انبار , مخزن‌ به لاتین , ذخيره‌ به لاتین , اندوخته‌ خارجی , موجودي‌ در زبان , مغازه‌انگلیسی , دكان‌
دانلود فایل ها