ترجمه Store در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انباره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : انبار كردن‌ , در فارسی : ذخيره‌ كردن‌.

Store به چه معناست و Store یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Store

انباره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انباره‌, ترجمه انباره‌, کلمات شبیه انباره‌ , انبار كردن‌ به لاتین , ذخيره‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها