ترجمه Storm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باحمله‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يورش‌ اوردن‌.

Storm به چه معناست و Storm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storm

باحمله‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باحمله‌ گرفتن‌, ترجمه باحمله‌ گرفتن‌, کلمات شبیه باحمله‌ گرفتن‌ , يورش‌ اوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها