خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52362 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52362','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52362 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Storm به فارسی

ترجمه Storm در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باحمله‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يورش‌ اوردن‌.

Storm به چه معناست و Storm یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storm

باحمله‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باحمله‌ گرفتن‌, ترجمه باحمله‌ گرفتن‌, کلمات شبیه باحمله‌ گرفتن‌ , يورش‌ اوردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: