ترجمه Stormbound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌ع‌ رابط‌ه‌ شده‌ در اثر توفان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توفان‌ زده‌ , در فارسی : گرفتار

Stormbound به چه معناست و Stormbound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stormbound

قط‌ع‌ رابط‌ه‌ شده‌ در اثر توفان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌ع‌ رابط‌ه‌ شده‌ در اثر توفان‌, ترجمه قط‌ع‌ رابط‌ه‌ شده‌ در اثر توفان‌, کلمات شبیه قط‌ع‌ رابط‌ه‌ شده‌ در اثر توفان‌ , توفان‌ زده‌ به لاتین , گرفتار به لاتین
دانلود فایل ها