ترجمه Stormy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توفاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كولاك‌ دار , در فارسی : پر اشوب‌.

Stormy به چه معناست و Stormy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stormy

توفاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توفاني‌, ترجمه توفاني‌, کلمات شبیه توفاني‌ , كولاك‌ دار به لاتین , پر اشوب‌. به لاتین
دانلود فایل ها