ترجمه Stound در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لحظ‌ه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وقفه‌ , در فارسی : فصل‌ , به فارسی : دوران‌ , سایر ترجمه ها : درد غم‌ , حمله‌ , درد كردن‌.

Stound به چه معناست و Stound یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stound

لحظ‌ه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لحظ‌ه‌, ترجمه لحظ‌ه‌, کلمات شبیه لحظ‌ه‌ , وقفه‌ به لاتین , فصل‌ به لاتین , دوران‌ خارجی , درد در زبان , غم‌انگلیسی , حمله‌ , درد كردن‌.
دانلود فایل ها