ترجمه Strabismus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) لوچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احولي‌ , در فارسی : دوبيني‌ , به فارسی : چپ‌ چشم‌ بودن‌.

Strabismus به چه معناست و Strabismus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strabismus

(ط‌ب‌) لوچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) لوچي‌, ترجمه (ط‌ب‌) لوچي‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) لوچي‌ , احولي‌ به لاتین , دوبيني‌ به لاتین , چپ‌ چشم‌ بودن‌. خارجی
دانلود فایل ها