ترجمه Straddle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گشاد نشستن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گشاد ايستادن‌ , در فارسی : گشاد گشاد راه‌ رفتن‌

Straddle به چه معناست و Straddle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straddle

گشاد نشستن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گشاد نشستن‌, ترجمه گشاد نشستن‌, کلمات شبیه گشاد نشستن‌ , گشاد ايستادن‌ به لاتین , گشاد گشاد راه‌ رفتن‌ به لاتین
دانلود فایل ها