خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52401 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52401','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52401 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Strafe به فارسی

ترجمه Strafe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقاد گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرگردان‌.

Strafe به چه معناست و Strafe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strafe

انتقاد گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتقاد گرفتن‌, ترجمه انتقاد گرفتن‌, کلمات شبیه انتقاد گرفتن‌ , سرگردان‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: