ترجمه Strafe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقاد گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرگردان‌.

Strafe به چه معناست و Strafe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strafe

انتقاد گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتقاد گرفتن‌, ترجمه انتقاد گرفتن‌, کلمات شبیه انتقاد گرفتن‌ , سرگردان‌. به لاتین
دانلود فایل ها