ترجمه Straight در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمودي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افقي‌ , در فارسی : بط‌ورسرراست‌ , به فارسی : مستقيما.

Straight به چه معناست و Straight یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straight

عمودي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمودي‌, ترجمه عمودي‌, کلمات شبیه عمودي‌ , افقي‌ به لاتین , بط‌ورسرراست‌ به لاتین , مستقيما. خارجی
دانلود فایل ها