ترجمه Straight Face در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهره‌ رسمي‌ و بي‌ نشاط‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قيافه‌ بي‌ تفاوت‌.

Straight Face به چه معناست و Straight Face یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straight Face

چهره‌ رسمي‌ و بي‌ نشاط‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهره‌ رسمي‌ و بي‌ نشاط‌, ترجمه چهره‌ رسمي‌ و بي‌ نشاط‌, کلمات شبیه چهره‌ رسمي‌ و بي‌ نشاط‌ , قيافه‌ بي‌ تفاوت‌. به لاتین
دانلود فایل ها