ترجمه Straighten در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راست‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درست‌ كردن‌.

Straighten به چه معناست و Straighten یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straighten

راست‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راست‌ كردن‌, ترجمه راست‌ كردن‌, کلمات شبیه راست‌ كردن‌ , درست‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها