ترجمه Straightlaced در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكم‌بند دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منحصر , در فارسی : محدود , به فارسی : درفشار.

Straightlaced به چه معناست و Straightlaced یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straightlaced

شكم‌بند دار به خارجی , ریشه انگلیسی شكم‌بند دار, ترجمه شكم‌بند دار, کلمات شبیه شكم‌بند دار , منحصر به لاتین , محدود به لاتین , درفشار. خارجی
دانلود فایل ها