ترجمه Strain Gauge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كشش‌ سنج‌. می باشد

Strain Gauge به چه معناست و Strain Gauge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strain Gauge

كشش‌ سنج‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كشش‌ سنج‌., ترجمه كشش‌ سنج‌., کلمات شبیه كشش‌ سنج‌.
دانلود فایل ها