ترجمه Strand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كنار دريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كنار رود , در فارسی : كرانه‌ , به فارسی : بندرگاه‌ , سایر ترجمه ها : رشته‌ لا , لايه‌

Strand به چه معناست و Strand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strand

كنار دريا به خارجی , ریشه انگلیسی كنار دريا, ترجمه كنار دريا, کلمات شبیه كنار دريا , كنار رود به لاتین , كرانه‌ به لاتین , بندرگاه‌ خارجی , رشته‌ در زبان , لاانگلیسی , لايه‌
دانلود فایل ها