ترجمه Stranglehold در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضربت‌ ياتماس‌ خفه‌ كننده‌. می باشد

Stranglehold به چه معناست و Stranglehold یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stranglehold

ضربت‌ ياتماس‌ خفه‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ضربت‌ ياتماس‌ خفه‌ كننده‌., ترجمه ضربت‌ ياتماس‌ خفه‌ كننده‌., کلمات شبیه ضربت‌ ياتماس‌ خفه‌ كننده‌.
دانلود فایل ها