ترجمه Strangulation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فشردگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اختناق‌ , در فارسی : خفه‌ سازي‌ , به فارسی : حالت‌ خفقان‌.

Strangulation به چه معناست و Strangulation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strangulation

فشردگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فشردگي‌, ترجمه فشردگي‌, کلمات شبیه فشردگي‌ , اختناق‌ به لاتین , خفه‌ سازي‌ به لاتین , حالت‌ خفقان‌. خارجی
دانلود فایل ها