ترجمه Strap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بندركاب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسمه‌ ركاب‌.

Strap به چه معناست و Strap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strap

بندركاب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بندركاب‌, ترجمه بندركاب‌, کلمات شبیه بندركاب‌ , تسمه‌ ركاب‌. به لاتین
دانلود فایل ها