ترجمه Strategist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متخصص‌ فن‌ لشكر كشي‌ و تدابير جنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رزم‌ارا.

Strategist به چه معناست و Strategist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strategist

متخصص‌ فن‌ لشكر كشي‌ و تدابير جنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متخصص‌ فن‌ لشكر كشي‌ و تدابير جنگي‌, ترجمه متخصص‌ فن‌ لشكر كشي‌ و تدابير جنگي‌, کلمات شبیه متخصص‌ فن‌ لشكر كشي‌ و تدابير جنگي‌ , رزم‌ارا. به لاتین
دانلود فایل ها