ترجمه Strath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بستر پهن‌ مسير رودخانه‌. می باشد

Strath به چه معناست و Strath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strath

بستر پهن‌ مسير رودخانه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بستر پهن‌ مسير رودخانه‌., ترجمه بستر پهن‌ مسير رودخانه‌., کلمات شبیه بستر پهن‌ مسير رودخانه‌.
دانلود فایل ها