ترجمه Stratification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قشر بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لايه‌بندي‌ , در فارسی : تشكيل‌ چينه‌ , به فارسی : تشكيل‌ ط‌بقات‌ زمين‌

Stratification به چه معناست و Stratification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stratification

قشر بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قشر بندي‌, ترجمه قشر بندي‌, کلمات شبیه قشر بندي‌ , لايه‌بندي‌ به لاتین , تشكيل‌ چينه‌ به لاتین , تشكيل‌ ط‌بقات‌ زمين‌ خارجی
دانلود فایل ها