ترجمه Stratigraphy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چينه‌ شناسي‌.

Stratigraphy به چه معناست و Stratigraphy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stratigraphy

وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌, ترجمه وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌, کلمات شبیه وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ , چينه‌ شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها