خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52483 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52483','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52483 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stratigraphy به فارسی

ترجمه Stratigraphy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چينه‌ شناسي‌.

Stratigraphy به چه معناست و Stratigraphy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stratigraphy

وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌, ترجمه وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌, کلمات شبیه وضع‌ وساختمان‌ ط‌بقات‌ زمين‌ , چينه‌ شناسي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: