ترجمه Stratosphere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كره‌. می باشد

Stratosphere به چه معناست و Stratosphere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stratosphere

كره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كره‌., ترجمه كره‌., کلمات شبیه كره‌.
دانلود فایل ها