ترجمه Stravage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (giavarts) سرگردان‌ بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ هدف‌ بودن‌ , در فارسی : پرسه‌ زدن‌.

Stravage به چه معناست و Stravage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stravage

(giavarts) سرگردان‌ بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (giavarts) سرگردان‌ بودن‌, ترجمه (giavarts) سرگردان‌ بودن‌, کلمات شبیه (giavarts) سرگردان‌ بودن‌ , بي‌ هدف‌ بودن‌ به لاتین , پرسه‌ زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها