ترجمه Straw Boss در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وردست‌ سر عمله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مباشر كارگران‌.

Straw Boss به چه معناست و Straw Boss یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straw Boss

وردست‌ سر عمله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وردست‌ سر عمله‌, ترجمه وردست‌ سر عمله‌, کلمات شبیه وردست‌ سر عمله‌ , مباشر كارگران‌. به لاتین
دانلود فایل ها