ترجمه Straw Wine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شراب‌ شيرين‌ كشمش‌. می باشد

Straw Wine به چه معناست و Straw Wine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Straw Wine

شراب‌ شيرين‌ كشمش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شراب‌ شيرين‌ كشمش‌., ترجمه شراب‌ شيرين‌ كشمش‌., کلمات شبیه شراب‌ شيرين‌ كشمش‌.
دانلود فایل ها