ترجمه Strawberry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) توت‌ فرنگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چليك‌ خوراكي‌.

Strawberry به چه معناست و Strawberry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strawberry

(گ‌.ش‌.) توت‌ فرنگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) توت‌ فرنگي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) توت‌ فرنگي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) توت‌ فرنگي‌ , چليك‌ خوراكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها