ترجمه Strawboard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقواي‌ كاهي‌. می باشد

Strawboard به چه معناست و Strawboard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strawboard

مقواي‌ كاهي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مقواي‌ كاهي‌., ترجمه مقواي‌ كاهي‌., کلمات شبیه مقواي‌ كاهي‌.
دانلود فایل ها