ترجمه Stream Of Consciousness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جريان‌ فكر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تسلسل‌ رواني‌ (سبك‌ نويسندگي‌).

Stream Of Consciousness به چه معناست و Stream Of Consciousness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stream Of Consciousness

جريان‌ فكر به خارجی , ریشه انگلیسی جريان‌ فكر, ترجمه جريان‌ فكر, کلمات شبیه جريان‌ فكر , تسلسل‌ رواني‌ (سبك‌ نويسندگي‌). به لاتین
دانلود فایل ها