ترجمه Strengthen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تحكيم‌ كردن‌. می باشد

Strengthen به چه معناست و Strengthen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strengthen

تحكيم‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تحكيم‌ كردن‌., ترجمه تحكيم‌ كردن‌., کلمات شبیه تحكيم‌ كردن‌.
دانلود فایل ها