ترجمه Stressful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پردغدغه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پراز پريشاني‌.

Stressful به چه معناست و Stressful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stressful

پردغدغه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پردغدغه‌, ترجمه پردغدغه‌, کلمات شبیه پردغدغه‌ , پراز پريشاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها