ترجمه Stretch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كش‌امدن‌ , در فارسی : كش‌اوردن‌ , به فارسی : كش‌ دادن‌ , سایر ترجمه ها : گشادشدن‌ (.jda

Stretch به چه معناست و Stretch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stretch

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , كش‌امدن‌ به لاتین , كش‌اوردن‌ به لاتین , كش‌ دادن‌ خارجی , گشادشدن‌ در زبان , (.jdaانگلیسی
دانلود فایل ها