ترجمه Stretch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ممتد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوره‌ , در فارسی : مدت‌.

Stretch به چه معناست و Stretch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stretch

ممتد به خارجی , ریشه انگلیسی ممتد, ترجمه ممتد, کلمات شبیه ممتد , دوره‌ به لاتین , مدت‌. به لاتین
دانلود فایل ها